Jäsenrekisteriote

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 7.9.2020

Rekisterinpitäjä:

Joensuun Urheilusukeltajat Ry

www.joensuunurheilusukeltajat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Maarit Väänänen, talous.jursuk(at)gmail.com

c/o Tiliborg Oy, Länsikatu 15

80110 Joensuu

Rekisterin nimi:

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Sukellusseuran jäsenyyden hallintaan käytettävä rekisteri. Tästä rekisteristä osa tiedoista tallennetaan myös Sukeltajaliiton rekisteriin.

Rekisterin tietosisältö:

Etunimi, Sukunimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Syntymäaika, Sukelluskoulutus, Jäsenluokka, Sisäisen informoinnin salliminen sähköpostilla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot luovutetaan Jäsenrekisteriin jäsenhakemus/tietojen päivitys kaavakkeen avulla.

Henkilön osoitetietoja voidaan päivittää Sukeltajaliiton rekisteristä (tieto päivittyy väestörekisteristä).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötietoja luovutetaan Sukeltajaliiton jäsenrekisteriin niiden jäsenluokkien osalta, mihin rekisteröity on itsensä ilmoittanut.

Henkilötietoja luovutetaan ulkopuoliselle taholle tapauksissa, missä rekisteröity on ilmoittautunut osallistuvansa rekisterinpitäjän kautta. Esimerkiksi koulutus ulkopuolisen kouluttajan toteuttamana.

Rahastonhoitaja käyttää tietoja laskutusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto säilytetän tilassa, johon pääsy vain tietoon oikeutetuilla.

ATL aineisto, Jäsenrekisterin ylläpito ja rekisterissä olevien tietojen käsittely on rajoitettu vain Sukellusseuran luottamustehtäviä hoitaville henkilöille.

Henkilötietojen suojaamisessa sovelletaan yleisiä tietoturvakäytäntöjä kuten salasanaa, salausta ja fyysistä käytön rajoitusta.