Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VaPePa)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on SPR:n koordinoimaa järjestötoimintaa, jonka tehtävänä on toimia viranomaisten tukena tehtävissä, joihin viranomaisten omat resurssit eivät riitä.
Sukeltajaliitto Ry on yksi 40:tä Vapepa:n jäsenjärjestöstä. Joensuun Urheilusukeltajat Ry on puolestaan Sukeltajaliiton Ry:n jäsenseura. Joensuun Urheilusukeltajat Ry:n jäsenistä muodostettuun Vapepa-sukeltajien hälytysryhmään kuuluu tällä hetkellä 31 viranomaisten hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti koulutettua Vapepa-sukeltajaa.
Joensuun Urheilusukeltajat Ry:n Vapepa-sukeltajien tehtäväkenttä on hyvin laajalla alueella. Teemme viranomaisten määräämiä tehtäviä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Tehtävät ovat pääasiassa maakunnissa isoimpien kaupunkien ulkopuolella, jossa pelastustoimella ei ole riittävästi valmiutta vedenalaisiin pelastus- ja etsintätehtäviin.